Điều khoản sử dụng

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chào mừng Quý khách hàng đã truy cập website https://aicallcenter.vn cung cấp dịch vụ Tổng đài trí tuệ nhân tạo (AI Call Center) của Công ty CP Dịch vụ và Giải pháp Xử lý dữ liệu VBEE (“Công ty VBEE"). Công ty VBEE là bên chịu trách nhiệm đồng thời là bên tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Bằng việc truy cập hoặc tạo tài khoản sử dụng dịch vụ tại website https://aicallcenter.vn , Quý khách hàng xác nhận đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản, điều kiện và chính sách của Công ty VBEE được quy định dưới đây. Nếu Quý khách hàng không đồng ý với các điều khoản, điều kiện và chính sách này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập website https://aicallcenter.vn.

1.      Quyền và trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ (VBEE):

1.1.       VBEE không thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, ngoại trừ các thông tin cần thiết mà khách hàng phải cung cấp để tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ trên hệ thống dịch vụ của VBEE. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng đã cung cấp trên website này nếu không được sự cho phép của khách hàng. Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng với mục đích liên lạc để thông báo các cập nhật của website, cung cấp các thông tin về dịch vụ, xác nhận đơn hàng, chăm sóc khách hàng... Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được chia sẻ hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, ngoại trừ những mở rộng cần thiết để khách hàng có thể sử dụng dịch vụ tại website hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (Theo Chính sách bảo mật thông tin được đăng tải trên website).

1.2.       VBEE được miễn trừ mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ các nội dung mà khách hàng cung cấp và tạo ra trên hệ thống dịch vụ của VBEE.

1.3.       VBEE được quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các văn bản chứng minh và cam kết về nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của nội dung trong trường hợp có các tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại giữa khách hàng và bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với các nội dung mà khách hàng cung cấp và tạo ra trên hệ thống dịch vụ của VBEE.

1.4.       VBEE đuợc quyền sử dụng các giải pháp/công cụ/phần mềm/hệ thống cảnh báo, chọn lọc và dự đoán thông tin để quản lý, phát hiện và ngăn chặn tối đa các nội dung xấu hoặc các nội dung vi phạm pháp luật mà khách hàng cung cấp và tạo ra trên hệ thống dịch vụ của VBEE.

1.5.       VBEE được quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ trong một thời hạn do VBEE quyết định hoặc thu hồi và khóa vĩnh viễn tài khoản dịch vụ của khách hàng; đồng thời cung cấp thông tin khách hàng cùng các nội dung vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với người vi phạm, trong trường hợp VBEE phát hiện khách hàng có các dấu hiệu vi phạm quy định về nội dung cung cấp và tạo ra trên hệ thống dịch vụ của VBEE cũng như điều khoản về cung cấp và phát tán nội dung trên mạng Internet.

1.6.       VBEE được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ tổn thất, thất thoát, chi phí có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp mà khách hàng gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thông máy tính khác, đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng không đảm bảo...

1.7.       VBEE không bảo đảm hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên website này. Mặc dù VBEE luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại website, nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng các thông tin đó là mới nhất, chính xác hay đầy đủ nhất. VBEE có quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin trên website vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

2.         Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ:

2.1.       Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan tới nội dung và thông tin cung cấp trên mạng Internet, đồng thời tuân thủ Nghị định số 91/2020/NÐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 14/08/2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

2.2.       Chịu trách nhiệm vể các nội dung cung cấp và tạo ra trên hệ thống dịch vụ của VBEE. Khách hàng cam kết, đảm bảo rằng nội dung mà khách hàng sử dụng là:

·         Nội dung thuộc quyền sở hữu của khách hàng, và/hoặc được cấp bản quyền hợp pháp, và/ hoặc;

·         Nội dung phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và/ hoặc;

·         Nội dung không xâm phạm và không ảnh hưởng đến quyến sở hữu trí tuệ và các quyền hợp pháp của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào.

·         Nội dung không vi phạm các vấn đề về chính trị, công kích, thù địch, tư tưởng phản động, chống phá; không vi phạm thuần phong mỹ tục, kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc; không xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo; không có tính chất kích thích bạo lực, kinh dị, không lành mạnh, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa; không tạo, lưu truyên và phát tán các thông tin giả, thông tin sai sự thật, không hợp pháp, thông tin chưa được kiểm chứng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý...

2.3.       Chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật liên quan đến các nội dung vi phạm pháp luật mà khách hàng cung cấp và tạo ra trên hệ thống dịch vụ của VBEE. Trong trường hợp các nội dung này vi phạm pháp luật hoặc bị tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc các quyền hợp pháp khác bởi bất kỳ bên thứ ba nào thì khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết và chịu mọi chi phí, thiệt hại hay bất kỳ khoản tiền nào phát sinh từ việc tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại nêu trên.

2.4.       Chịu các trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ khi sử dụng dịch vụ theo quy định tại website.

3.         Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ:

3.1.       VBEE là chủ sở hữu hợp pháp của website này và của công nghệ phát triển, nhãn hiệu giải pháp AI Call Center, Text To Speech. Tuyên bố các quyến Sở hữu trí tuệ của VBEE đối với các đối tượng thể hiện trên website này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn ở các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code, nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm... đều thuộc bản quyền của VBEE hoặc bên thứ ba cấp phép cho VBEE và được bảo hộ theo quy dịnh của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan. Không có bất cứ diều/khoản/điểm/mục/câu chữ nào trên website này hoặc trong Điều khoản sử dụng này có nội dung hoặc mang hàm ý chuyển giao quyền sở hữu công nghệ, nhãn hiệu các giải pháp nêu trên hoặc nội dung trên website này cho khách hàng.

3.2.       Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông hoặc tái sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp những nội dung trên website này vì mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào khác dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của VBEE; hoặc mọi hành động trực tiếp hoặc gián tiếp xâm phạm hoặc gây tổn hại đến công nghệ phát triển và nhãn hiệu giải pháp AI Call Center, Text To Speech được coi là xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của VBEE. VBEE có quyền yêu cầu khách hàng chấm dứt việc sử dụng dịch vụ tại website https://aicallcenter.vn, chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường các tổn thất, thiệt hại gây ra cho VBEE (nếu có) nếu có bất cứ hành động nào vi phạm quy định này.

4.         Chính sách bồi hoàn:

Sau khi khách hàng đã đọc, đồng ý với Điều khoản sử dụng, xác nhận mua gói dịch vụ và hoàn tất thủ tục thanh toán trên website, chúng tôi không có trách nhiệm bồi hoàn giá trị gói dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán trong bất kỳ trường hợp nào. Trong trường hợp có lỗi phát sinh liên quan đến dịch vụ mà VBEE cung cấp, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài Chăm sóc khách hàng của VBEE để được giải đáp.

5.         Thay đổi Điều khoản sử dụng:

VBEE giữ quyền thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này tùy từng thời điểm mà không cần báo trước. Các thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên website https://aicallcenter.vn. Nếu khách hàng tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ trên website sau khi các thay đối, cập nhật hoặc bổ sung được đăng lên, khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung đó.

6.         Điểu khoản chung:

6.1.      Tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa VBEE và khách hàng.

6.2.      Điều khoản sử dụng này và mọi hoạt động phát sinh từ website https://aicallcenter.vn sẽ được phân tích, đánh giá và điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

6.3.      Trong trường hợp một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

6.4.      Trong trường hợp có các vi phạm liên quan đến Điều khoản sử dụng, VBEE có quyền tìm mọi biện pháp khắc phục và sử dụng các hành động cần thiết theo quy định của Pháp luật để ngăn chặn các vi phạm và thiệt hại phát sinh từ việc không tuân thủ Điều khoản sử dụng của khách hàng.

6.5.      VBEE luôn hoan nghênh những ý kiến góp ý của khách hàng về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi thông tin đến Ban quản lý của VBEE.

 

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU VBEE

Mã số doanh nghiệp: 0108150995 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/01/2018

Email: contact@vbee.vn/ contact@aicallcenter.vn

Địa chỉ: Số 160E Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tổng đài CSKH: 024.9999.3399 - 0901533799

-->