Điều khoản sử dụng

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  Chào mừng bạn đến website https://aicallcenter.vn (sau đây gọi tắt là website) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu Vbee. Công ty Vbee ủy quyền cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng đài trí tuệ nhân tạo (Công ty AICC) khai thác các hoạt động kinh doanh trên website. Công ty AICC là bên chịu trách nhiệm đồng thời là bên tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ của website đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thoả thuận dưới đây (Thỏa thuận sử dụng dịch vụ). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập website và những dịch vụ trên website của chúng tôi.

 2. DỊCH VỤ & TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

  Bạn cần đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

  Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

 3. TRÁCH NHIỆM & NGHĨA VỤ CỦA BẠN
  • Dịchvụ của chúng tôi là những dịch vụ được ghi trên website này (sau đây gọi tắt là dịch vụ).
  • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ.
  • Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của website.
  • Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.
  • Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.
  • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Thoả thuận sử dụng dịch vụ.
 4. SỬ DỤNG NỘI DUNG

  Nội dung trên website này có thể được xem và in ra hoặc gửi cho người khác. Bạn không thể sửa đổi, bán hoặc chuyển nhượng thương mại bất kỳ thông tin gì từ website này nếu không được sự đồng ý của chúng tôi.

 5. NHỮNG ĐIỀU CẤM

  Bạn đồng ý không vi phạm các quy định cấm sau đây:

  • Cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến doanh nghiệp khác.
  • Sử dụng những thông tin trên website nhằm mục đích gửi những email, cuộc gọi hoặc quảng cáo không có sự đồng ý của người nhận.
  • Cung cấp các thông tin hoặc hình ảnh thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.
 6. SẢN PHẨM & CHỦ THỂ KHÁC

  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc đề cập trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.

 7. THÔNG BÁO VI PHẠM

  Nếu bạn phát hiện có bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm với nhãn hiệu hàng hoá hoặc bản quyền mà bạn có quyền sở hữu, hãy thông báo ngay cho chúng tôi biết.

 8. CÁC ĐIỀU LUẬT ÁP DỤNG

  Bạn đồng ý rằng hoạt động thương mại hoặc không thương mại trên và thông qua website phải tuân theo các quy định và luật pháp Việt Nam và các điều luật quốc tế mà việt Nam có ký kết. Khi có điều luật mới được ban hành hoặc áp dụng, điều luật này sẽ được áp dụng với tất cả thành viên của website.

 9. QUYỀN THAY ĐỔI THOẢI THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

  Chúng tôi có thể sửa đổi thỏa thuận sử dụng dịch vụ này theo yêu cầu công việc của chúng tôi hoặc theo những thay đổi của pháp luật mà không báo trước với người dùng. Mọi thay đổi đối với thỏa thuận sử dụng dịch vụ sẽ được cập nhật trên trang web này, vì vậy vui lòng truy cập định kỳ để bảo đảm rằng bạn luôn nắm được thỏa thuận sử dụng dịch vụ mới nhất của chúng tôi.

 10. CHÍNH SÁCH BỒI HOÀN

  Chúng tôi không áp dụng chính sách bồi hoàn cho các khách hàng đã thanh toán dịch vụ trên website của chúng tôi

 11. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU VBEE

  Địa chỉ: Số 160E Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội

  Hotline: 024.9999.3399

  Email: contact@vbee.vn